Συμβουλές για Κατασκευαστές

PhotoGiaKataskeuastesΓια την σωστή και ποιοτική κατασκευή κουφωμάτων, έμφαση θα πρέπει να δοθεί:

 • Στον έλεγχο των προφίλ κατά την παραλαβή της παραγγελίας και στην αποθήκευσή τους σε προστατευμένο χώρο και σε ειδικά ράφια προς αποφυγή χτυπημάτων και εκδορών.
 • Στην επιλογή των κατάλληλων προφίλ για την κατασκευή.
 • Στην επιλογή εξαρτημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Εγχειριδίων του συστημάτων που παράγει ο Όμιλος.
 • Στην αυστηρή τήρηση μέτρων κοπής όπως αναφέρονται στα Τεχνικά Εγχειρίδια.
 • Στη χρήση των σωστών λιπαντικών και υγρών κοπής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Τεχνικού Εγχειρίδιου της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

 • Στην διάνοιξη των κατάλληλων οπών σε φύλλα και κάσες για την απορροή υδάτων.
 • Στη χρήση των ενδεδειγμένων ειδικών συγκολλητικών υλών (π.χ. αρμόκολλα, λαστιχόκολλα) για την στεγάνωση των κουφωμάτων και την σωστή απορροή υδάτων.
 • Στο σωστό τακάρισμα στους υαλοπίνακες, διαγωνίως, για την αποφυγή παραμόρφωσης τελάρων (κρέμασμα).
 • Στη διπλή σφράγιση και τοποθέτηση πυριτικών αλάτων στους υαλοπίνακες.
 • Στο προσεκτικό μέτρημα ανοιγμάτων τοιχοποιίας, με τον απαραίτητο πρόσθετο χώρο (αέρα), για την ορθή τοποθέτηση των κουφωμάτων.
 • Στη χρήση των σωστών στεγανωτικών κατά την τοποθέτηση.
 • Στην προστασία των αρμών με αρμόκολλα προς αποφυγή της νηματοειδούς διάβρωσης.
 • Στην συχνή συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του κατασκευαστικού.