Συμβουλές για Καταναλωτές

Καθαρισμός των κουφωμάτων

O καθαρισμός των επιφανειών των κουφωμάτων είναι απαραίτητος.

Ακολουθώντας τις κατωτέρω απλές διαδικασίες συντήρησης, παρατείνεται η διατήρηση του φινιρίσματος και ενισχύεται η αντίσταση ενάντια στη διάβρωση.

Συστήνουμε: Ο καθαρισμός να γίνεται με πόσιμο νερό.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση χημικών προϊόντων (π.χ. απορρυπαντικών ή άλλων πιο δραστικών ουσιών), γιατί είναι ικανά να αλλοιώσουν τις επιφάνειες του  κουφώματος και να προκαλέσουν την διάβρωση του.

Καθαρά μαλακά σφουγγάρια ή πανιά, πρέπει να φέρνουν το νερό σε επαφή με τα προφίλ, ώστε να μην χαράζεται η επιφάνεια του κουφώματος από το τρίψιμο.

Ο Όμιλος ALCO διαθέτει ειδικά προϊόντα καθαρισμού για προφίλ αλουμινίου, τα οποία διατίθενται μέσω του εμπορικού της δικτύου.

Τα καθαριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την:

  • Απομάκρυνση, όλων των όξινων και αλκαλικών υλικών (τσιμέντο, στόκος, γύψος κλπ), που έχουν επικαθήσει στις επιφάνειες του κουφώματος,
  • Απομάκρυνση των αλάτων σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, όπως οι Παραθαλάσσιες και
  • Απομάκρυνση επιβαρυντικών χημικών ρύπων, σε περιοχές με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, θα πρέπει ο καθαρισμός των κουφωμάτων να γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα και επιμέλεια.

Φιλμ προστασίας

Στα τελευταία στάδια παραγωγής των προφίλ, τοποθετούνται στην επιφάνεια τους ειδικά φιλμ. Τα φιλμ αυτά προστατεύουν το χρώμα από εκδορές που μπορούν να προκληθούν:

  • Στα ράφια όπου γίνεται η αποθήκευση τους,
  • Λόγω της μεταφοράς τους,
  • Κατά την φάση τοποθέτησης στην τελική τους θέση.

Τα φιλμ προστασίας θα πρέπει να απομακρύνονται σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την τοποθέτηση του κουφώματος.

Αν τα φιλμ για οιανδήποτε λόγο δεν αφαιρεθούν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραμείνουν αντιαισθητικοί λεκέδες (στάμπες), ιδιαίτερα ορατοί στην βαφή.

Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις* το αποτύπωμα αυτό πάνω στο χρώμα δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί και θα παραμένει ανεξίτηλο.

(* Μεγάλος χρόνος παραμονής, κούφωμα εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία).

Καθαρισμός των κουφωμάτων

O καθαρισμός των επιφανειών των κουφωμάτων είναι απαραίτητος.

Ακολουθώντας τις κατωτέρω απλές διαδικασίες συντήρησης, παρατείνεται η διατήρηση του φινιρίσματος και ενισχύεται η αντίσταση ενάντια στη διάβρωση.
Συστήνουμε: Ο καθαρισμός να γίνεται με πόσιμο νερό.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση χημικών προϊόντων (π.χ. απορρυπαντικών ή άλλων πιο δραστικών ουσιών), γιατί είναι ικανά να αλλοιώσουν τις επιφάνειες του  κουφώματος και να προκαλέσουν την διάβρωση του.

Καθαρά μαλακά σφουγγάρια ή πανιά, πρέπει να φέρνουν το νερό σε επαφή με τα προφίλ, ώστε να μην χαράζεται η επιφάνεια του κουφώματος από το τρίψιμο.

Ο Όμιλος ALCO διαθέτει ειδικά προϊόντα καθαρισμού για προφίλ αλουμινίου, τα οποία διατίθενται μέσω του εμπορικού της δικτύου.

Τα καθαριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την:
Απομάκρυνση, όλων των όξινων και αλκαλικών υλικών (τσιμέντο, στόκος, γύψος κλπ), που έχουν επικαθήσει στις επιφάνειες του κουφώματος,
Απομάκρυνση των αλάτων σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, όπως οι Παραθαλάσσιες και
Απομάκρυνση επιβαρυντικών χημικών ρύπων, σε περιοχές με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, θα πρέπει ο καθαρισμός των κουφωμάτων να γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα και επιμέλεια.

Φιλμ προστασίας

Στα τελευταία στάδια παραγωγής των προφίλ, τοποθετούνται στην επιφάνεια τους ειδικά φιλμ. Τα φιλμ αυτά προστατεύουν το χρώμα από εκδορές που μπορούν να προκληθούν:
Στα ράφια όπου γίνεται η αποθήκευση τους,
Λόγω της μεταφοράς τους,
Κατά την φάση τοποθέτησης στην τελική τους θέση.

Τα φιλμ προστασίας θα πρέπει να απομακρύνονται σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την τοποθέτηση του κουφώματος.

Αν τα φιλμ για οιανδήποτε λόγο δεν αφαιρεθούν, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραμείνουν αντιαισθητικοί λεκέδες (στάμπες), ιδιαίτερα ορατοί στην βαφή.

Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις* το αποτύπωμα αυτό πάνω στο χρώμα δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί και θα παραμένει ανεξίτηλο.
(* Μεγάλος χρόνος παραμονής, κούφωμα εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία).