Στατιστικά Προσωπικού

Ο Όμιλος ΑLCO έχει καταστεί στη συνείδηση της αγοράς ως συνώνυμο πρωτοπορίας και ποιότητας στον τομέα της διέλασης και επεξεργασίας αλουμινίου.

Ο ηγετικός ρόλος που φέρει ο Όμιλος μας είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών, εκ μέρους της Διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού, για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Η άρτια κατάρτιση, η διαρκής εξειδίκευση του προσωπικού μας αλλά και τα σύγχρονα μέσα παραγωγής, διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων μας.

Όμιλος ΑLCO
Αριθμός ατόμων που απασχολεί
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αριθμός ατόμων που απασχολεί