Εκδηλώσεις

Ο Όμιλος ΑLCO αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τα εργοστάσιά του, διοργανώνει σε τακτά διαστήματα:

  • Σεμινάρια που αφορούν στις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα διέλασης και επεξεργασίας αλουμινίου.
  • Ταξίδια και ενημερωτικά συνέδρια για τους συνεργάτες του Ομίλου.
  • Εορταστικές εκδηλώσεις για τους εργαζομένους.

Στόχος του Ομίλου μας είναι να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο του γιατί ο παράγοντας άνθρωπος αποτελεί βασικό γνώμονα της φιλοσοφίας του. Κύριο μέλημά μας είναι να προάγουμε το δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα των στελεχών μας, με απώτερο στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε.