Ευκαιρίες καριέρας

Ο Όμιλος ΑLCO, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, δημιουργεί θέσεις εργασίας στα εργοστάσιά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν : 

  • Άρτια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο του αλουμινίου.
  • Δημιουργική διάθεση και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Ο Όμιλος παρέχει:  

  • Συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του με διεξαγωγή Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.
  • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας.
  • Ανταγωνιστικό περιβάλλον.