Στόχοι & Προοπτικές

Στόχοι του Ομίλου ALCO είναι:

 1. Η καθιέρωση του Ομίλου μας στις διεθνείς αγορές ως βασικού προμηθευτή στην διέλαση και εμπορία αλουμινίου.
  Με δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας επιδιώκουμε να καθιερώσουμε τον Όμιλο ALCO διεθνώς ως συνώνυμο αξιοπιστίας και ποιότητας.
 2. Η ανταπόκριση και η προσαρμογή μας στις μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος.
  Ακολουθώντας τις αλλαγές που επιτάσσει το διεθνές περιβάλλον, προσαρμοζόμαστε ευέλικτα, διατηρώντας την επιχειρηματική μας φιλοσοφία και δράση όπως και την κοινωνική και περιβαλλοντική μας ευαισθησία.
 3. Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
  Ο Όμιλος ALCO επενδύει συνεχώς σε έρευνα και τεχνολογία με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύγχρονης κατασκευής και διαθέτει μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων.
 4. Η αύξηση της παραγωγικής μας δυνατότητας.
  Με δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας όπως και το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, ο Όμιλος ALCO επενδύει διαρκώς σε παραγωγικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών του διεθνούς πελατολογίου του.