Πορεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ

Πορεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ

Η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του κ. Θεόδωρου Τζώρτζη, η οποία είχε ιδρυθεί ένα χρόνο πριν (1989) με αντικείμενο την παραγωγή προφίλ αλουμινίου και στη συνέχεια την πώλησή του κυρίως (80- 90%) σε χώρες του εξωτερικού.

Μέχρι το 1992 η Εταιρία διατήρησε την ίδια πολιτική απευθυνόμενη κυρίως σε αγορές του εξωτερικού.

Το 1992, αποσκοπώντας στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας τα επόμενα χρόνια με παράλληλη διεύρυνση και εστίαση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά, αγοράζει όμορο οικόπεδο 7.089,98 τ.μ. για να επεκτείνει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις.

Το 1993, η Εταιρία στρέφεται κατά κύριο λόγο πλέον στην ελληνική αγορά προωθώντας τα προϊόντα της στην Αττική, προχωρά σε επενδύσεις ανανέωσης παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού, εκσυγχρονισμού και επέκτασης παραγωγικών τμημάτων, ενώ αρχίζει την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων επί του νέου οικοπέδου. Έτσι διαθέτει πλήρη τμήματα κατασκευής 2 ειδών προφίλ αλουμινίου, του άβαφου και του ανοδειωμένου.

Στα τέλη του 1993 μετά από έγκαιρη διάγνωση των συνθηκών ζήτησης της αγοράς, η Εταιρία αποφασίζει να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων της με το προφίλ ηλεκτροστατικής βαφής.

Έτσι το 1994 με την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, η Εταιρία εγκαθιστά σε αυτές το σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό και δημιουργεί πάλι ένα νέο τμήμα κατασκευής προφίλ αλουμινίου. Την ίδια χρονιά επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας σε όλη την Ελλάδα αναδιοργανώνοντας παράλληλα το τμήμα πωλήσεων και marketing. Στα τέλη του έτους αρχίζει δοκιμαστικά η παραγωγή και διάθεση των επώνυμων σειρών προφίλ Exelixis και Αlousystem.

Το 1995 η Εταιρία προχωρεί στην κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού του εργοστασίου του Ασπροπύργου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.1892/90 του επενδυτικού προγράμματος ύψους δρχ 2,4 δις της υπό ίδρυση εταιρίας συμμετοχικού ενδιαφέροντος ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά την ίδρυση 30%). Και αυτή η εταιρία θα παράγει προφίλ αλουμινίου απευθύνοντας την προώθηση των προϊόντων της σε χώρες του εξωτερικού και δευτερευόντως στην ελληνική αγορά, στις περιοχές της Θράκης και Ανατ. Μακεδονίας, χωρίς έτσι να λειτουργεί ανταγωνιστικά με την ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Στα τέλη της χρονιάς δρομολογούνται οι διαδικασίες για την εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α.

Το 1996, η Εταιρία αυξάνει την παραγωγή της επώνυμης σειράς προφίλ αλουμινίου Alousystem μετά την επιτυχία της στην ελληνική αγορά και λειτουργεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μετά από σχετική αίτηση της Εταιρίας, εγκρίνεται η υπαγωγή του Επιχειρηματικού Σχεδίου 1996-98 ύψους δρχ 2,5 δισ. στις διατάξεις του Άρθρου 23α του Ν.1892/90 - Ν.2234/94. Στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και μέχρι το τέλος του έτους η Εταιρία πραγματοποιεί ενέργειες ύψους δρχ 661 εκατ. ανεγείροντας 2 νέα βιομηχανοστάσια συνολικής έκτασης 2.801 τ.μ. και δημιουργώντας νέο τμήμα ηλεκτροστατικής βαφής εξοπλισμένο με υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό.

Το 1997, η Εταιρία εισάγει τις μετοχές της στο Χ.Α.Α., προχωρεί στα πλαίσια του εγκριθέντος Επιχειρηματικού Σχεδίου 1996-98 στην έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος ηλεκτροστατικής βαφής αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα στο πλέον σύγχρονο και με πολλές δυνατότητες προϊόν προφίλ ηλεκτροστατικής βαφής και προχωρεί στην ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας της αγοράζοντας γραφεία έκτασης 135 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας, όμορο οικόπεδο στο Κύριλλο Ασπροπύργου έκτασης 6.170 τ.μ. με σκοπό την επέκταση των εγκαταστάσεων της και οικόπεδο 915 τ.μ. για την ανέγερση γραφείων και την δημιουργία έκθεσης προϊόντων στην Κηφισιά επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.

Στα μέσα του 1997 η Εταιρία επιτυγχάνει την έγκριση της υπαγωγής νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου για το 1997 ύψους δρχ 500 εκατ. στις διατάξεις του Άρθρου 23β του Ν.1892/90 - Ν.2234/94, εισάγει δοκιμαστικά στην αγορά τη νέα της σειρά Ecoline ενώ δημιουργεί νέα σύγχρονη γραμμή πρέσας διέλασης παραγωγικής δυναμικότητας 12.000 τόνων ετησίως.

Στις αρχές του 1998 η Εταιρία ολοκληρώνει τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας με τη λήψη ΙSO 9000 από τον αμερικάνικο οίκο ABS. Αρχίζει η λειτουργία νέας οριζόντιας γραμμής ηλεκτροστατικής βαφής παραγωγικής δυναμικότητας 4.000 τόνων η οποία αυξάνει περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρίας. Τον Ιούλιο εξαγοράζει το 51% της βιομηχανίας προφίλ αλουμινίου GROUPAL ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. η οποία διαθέτει εργοστάσιο στην Ξάνθη και παράγει επώνυμες σειρές προφίλ αλουμινίου.

Στο τέλος του 1998 ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους δρχ. 3 δισ. της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. η οποία αρχίζει να λειτουργεί παράγοντας πρώτη ύλη από ανακύκλωση προϊόντων αλουμινίου.

Εντός του 1999 η Εταιρία πραγματοποίησε περαιτέρω επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ύψους 812 εκατ. Δρχ (2,38 εκατ. €), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. Εντός του έτους η ΑΛΚΟ συνάπτει στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο εταιρειών Μυτιληναίου .

Το έτος 2000 η εταιρεία προχωρεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ύψους 4,132 δις δρχ (12,126 εκατ. €).

Επίσης συμμετέχει σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των θυγατρικών της, κατά δρχ 600 εκατ. στην GROUPAL και δρχ 506 εκατ. στην Αλουμίνιο Θράκης.

Το 2001 ολοκληρώνεται η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης Κεφαλαίου όπου η ΑΛΚΟ μείωσε τον δανεισμό της κατά 3 δις δρχ και κατά 1,1 δις δρχ τα υπόλοιπα των προμηθευτών της. Επίσης επέκτεινε την κάθετη ηλεκτροστατική βαφή της με επενδύσεις 110 εκατ. δρχ και αγόρασε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο που συνορεύει με τις εγκαταστάσεις της 6.492 τμ.

Στο τέλος του έτους ιδρύει στην Ρουμανία θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ALCO ROM LTD με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην γειτονική χώρα.

Στις αρχές του 2002 η Εταιρεία προχωρεί σε μία σημαντική συμφωνία που πρόκειται να αυξήσει κατά πολύ τα μεγέθη του ομίλου, την εξαγορά του 51% της Γερμανικής Βιομηχανίας προφίλ αλουμινίου HERMANN GUTMANN WERKE AG.

Η εταιρεία GUTMANN είναι μία βιομηχανία προφίλ αλουμινίου με πολύχρονη εμπειρία στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της. Επίσης η άριστη γνώση της Γερμανικής αγοράς αλουμινίου και το δίκτυο των πωλήσεων της καθώς επίσης και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της, την καθιστούν μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών του κλάδου.

Tο τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε α) 9,7 εκατ. ευρώ υπό την μορφή συμμετοχής της ΑΛΚΟ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της GUTMANN β) σε καταβολή 511 χιλ. € στον παλαιό Μέτοχο και γ) στην μεταβίβαση 1.200.000 ιδίων μετοχών της ΑΛΚΟ στον παλαιό μέτοχο της GUTMANN αξίας 2,05 εκατ. €.

Για τον σκοπό αυτό εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 8.260.000 €, το οποίο διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό την διοργάνωση και διαχείριση της ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Οι ομολογίες του ανωτέρω δανείου εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Την 31/5/2002 η Εταιρία συμμετέχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. κατά € 3.522.000 με σκοπό την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της τελευταίας.

Την 11/09/2002 η Εταιρία απέκτησε και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 από τον οίκο Εuropean Quality Assurance Limited, που έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση ποιότητας των προϊόντων της, την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.

Το έτος 2003 συνεχίστηκε με επιτυχία η πορεία των εταιρειών του ομίλου. Την 30/7/2003 μεταβιβάζονται 25.462 μετοχές της εταιρείας Αλουμίνιο Θράκης Α.Ε. από τον κ. Μιχαήλ Σακελλαρόπουλο στην Αλκο Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στην τιμή των 38 € ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση η Αλκο κατέχει 299.700 μετοχές του Αλουμινίου Θράκης ΑΕ, ήτοι ποσοστό 99.9%.

Στο τέλος του έτους 2003 η θυγατρική της ΑΛΚΟ, HERMANN GUTMANN WERKE AG προχωρεί σε στην απόκτηση της βιομηχανικής δραστηριότητας της επίσης Γερμανικής εταιρείας JOSEF GARTNER GMBH. Συγκεκριμένα η H.G.W. εξαγόρασε μέσω της νεοϊδρυθείσας GARTNER EXTRUSION GMBH το σύνολο της βιομηχανικής δραστηριότητας (περιλαμβάνεται κτιριακός, βιομηχανικός εξοπλισμός, φήμη και πελατεία) της ανωτέρω αναφερομένης εταιρείας. Το τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 17,5 εκατ. € και των αποθεμάτων στα 4 εκατ. €.

Εντός του 2004 η ΑΛΚΟ προχώρησε σε ανέγερση κτιρίου γραφείων και αποθηκευτικών χώρων επιφανείας 1200 και 1024,51 τ.μ αντιστοίχως στα οικόπεδα της στον Ασπρόπυργο, τα οποία θα στεγάσουν το Διοικητικό προσωπικό τόσο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ όσο και της θυγατρικής GROUPAL.

To έτος 2005 η εταιρεία προχωρεί σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 8 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον Ν..3156//2003 με διμερείς συμβάσεις με τράπεζες με σκοπό την αποπληρωμή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας πλέον τόκων.

Στο τέλος Μαΐου 2005 αποπληρώνεται το ανωτέρω δάνειο.

Η Εταιρία υπέβαλλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης/Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων, όπου εγκρίθηκε η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.3299/04 (22169/ΔΒΕ2369/3-10-2006), πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο επενδύσεων ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, επιδοτούμενο σε ποσοστό 35%, για αγορά καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και για διαμόρφωση κτιριακών γκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου. Με την υλοποίηση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρίας, να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων της και να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής.

Στο τέλος Μαρτίου 2007,οι θυγατρικές εταιρείες, βιομηχανίες προφίλ αλουμινίου , Hermann Gutmann Werke AG στην Γερμανία και Αλουμίνιο Θράκης ΑΕ στην Αλεξανδρούπολη με ποσοστό συμμετοχής της Αλκο σε αυτές 51% και 99,9 % αντίστοιχα, προχώρησαν από κοινού στην ίδρυση νέας εταιρείας με την επωνυμία «NordAlu Gmbh” με αντικείμενο την παραγωγή προφίλ αλουμινίου και έδρα το Neumόnster Αμβούργου .Το ποσοστό συμμετοχής των , ανέρχεται σε 55% για την Hermann Gutmann Werke AG και 45% για την Αλουμίνιο Θράκης AE. Η νέα εταιρεία απορρόφησε την βιομηχανική δραστηριότητα της Γερμανικής βιομηχανίας διέλασης “NordAlu Wernahl Gmbh”, με την εξαγορά του

μηχανολογικού εξοπλισμού της και της πελατείας της έναντι του ποσού των 8,8 εκατ. € και των αποθεμάτων της έναντι του ποσού των 3 εκατ. € περίπου. Η νέα εταιρεία απασχολεί 225 άτομα και σε συνεργασία με τις άλλες θυγατρικές του ομίλου αναμένεται να προσδώσουν στον όμιλο Αλκο νέα σημαντική ώθηση τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ελλάδα .

Στο τέλος Ιουνίου 2007,η θυγατρική εταιρεία, βιομηχανία προφίλ αλουμινίου , Hermann Gutmann Werke AG ,με έδρα την Γερμανία, στην οποία η Αλκο συμμετέχει με ποσοστό 51% , προχώρησε ,στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "Gutmann USA ,inc " με αντικείμενο την εμπορία ειδών αλουμινίου και έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής . (Corona California ).Το κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανήλθε σε 130.000 USD και το ποσοστό συμμετοχής της Hermann Gutmann Werke AG στην νέα εταιρεία ανέρχεται σε 80 % του μετοχικού κεφαλαίου της.

Τον Δεκέμβριο του 2007 η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση κοινού (μη μετατρέψιμου ) ομολογιακού δανείου , ποσού τριάντα πέντε (35) εκατομμυρίων ευρώ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 ,την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ,της 4ης Δεκεμβρίου 2007 και σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε από την τράπεζα Πειραιώς με σύμβαση ύψους 20.000.000 € , από την Marfin Εγνατία τράπεζα ύψους 5.000.000 ,από την Millennium Bank ύψους 4.000.000 € και από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 6.000.000 € και χρησιμοποιή-θηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε τριμηνιαίες δόσεις και η διάρκεια του ανέρχεται από 5 έως 10 έτη.

Η ανωτέρω έκδοση ομολογιακού δανείου ολοκληρώθηκε εντός του 2008. Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε από την τράπεζα Πειραιώς με σύμβαση ύψους 20.000.000 € 10ετους διάρκειας, από την Marfin Εγνατία τράπεζα ύψους 5.000.000 € 5ετους διάρκειας ,από την Millennium Bank ύψους 4.000.000 € 8ετους διάρκειας και από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 6.000.000 € 7ετους διάρκειας και χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνεται σε τριμηνιαίες δόσεις. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 4ης Δεκεμβρίου 2007 των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,δηλαδή μέχρι 4.300.144 μετοχές ,διάρκειας χορήγησης της έγκρισης έως 24 μήνες, έως 3 Δεκεμβρίου 2009, και με τα εξής όρια απόκτησης από επαχθή αιτία: με κατώτατο όριο τα πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) και ανώτατο όριο τα δυο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 ευρώ) .

Την 31/12/2008 η εταιρία κατείχε 1.907.774 μετοχές οι οποίες αγοράστηκαν της εντός της χρήσης 2008, επί συνόλου 43.001.440 μετοχών ,ήτοι ποσοστό 4,44 %, συνολικής αξίας κτήσεως 1.846.201,89 € .Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31/12/2008 ήταν 0,51 € και ως εκ τούτου η εύλογη αξία των ιδίων μετοχών της 31/12/2008 ανερχόταν σε 972.964,74 €.

Η α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27/06/2008 αποφάσισε την Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 13 παρ.13 του ΚΝ 2190/1920 ,της ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και σε συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με της κατωτέρω όρους: Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύναται να διατεθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της εταιρείας , σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού των συνδεδεμένων εταιρειών καθώς και σε συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση , εφ’ όσον ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν θα υπερβεί το 10% του αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας ,δηλαδή 4.300.144 μετοχές για το χρονικό διάστημα των δύο επομένων ετών. Η τιμή διάθεσης των μετοχών της δικαιούχους ορίστηκε σε ένα ευρώ (1,00 € ) ανά μετοχή. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με διάθεση των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία κατά την έναρξη άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Για το πρώτο έτος το χρονικό διάστημα άσκησης των δικαιωμάτων ορίζεται από 01/09/2008 έως 19/12/2008 και ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθεί είναι 1.500.000 μετοχές. Για το δεύτερο έτος το χρονικό διάστημα άσκησης των δικαιωμάτων ορίζεται από 01/09/2009 έως 19/12/2009 και ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθεί είναι όσες της μετοχές θα κατέχει η εταιρεία την 31/08/2009. Δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης για την χρήση 2008. Την 30/09/2008, η εταιρία Hermann Gutmann Werke AG αγόρασε ποσοστό 6% του κεφαλαίου της εταιρίας της Gartner Extrusion GMBH έναντι του τιμήματος των 4.700.000 € από τον κ. Θεόδωρο Τζώρτζη ,αυξάνονταςτο ποσοστό συμμετοχήτης από 94% στο 100 %.

Το 2009 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2008.

Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση είχε αποφασίσει την θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της εταιρείας, εφ’ όσον ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης , με ανώτατο αριθμό μετοχών το 1,5 εκατ. ίδιες μετοχές για το έτος 2008και τον αριθμό ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31/08/2009 για το έτος 2009, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2008 έως 19/12/2009 και με τιμή διάθεσης ένα (1,00 € ) ευρώ ανά μετοχή .

Την 31/12/2009 η εταιρία διέθετε 1.920.774 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσεως 1.852.001,89 € , επί συνόλου 43.001.440 μετοχές ,ήτοι ποσοστό 4,47% . Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31/12/2009 ήταν 0,49€ και ως εκ τούτου η εύλογη αξία των ιδίων μετοχών της 31/12/2009 ανερχόταν σε 941.179,26 €.

Η εταιρία συμμετείχε κατά το έτος 2009 στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας Groupal Γκρουπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ που αποφασίστηκαν από τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις της θυγατρικής της 14/10/2008 ,09/03/2009 και 25/09/2009, ύψους 0,55 εκατ. € και 1,5 εκατ. € και 2,08 εκατ. € αντίστοιχα προκειμένου να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της προς τράπεζες και τους προμηθευτές της και σε συνδυασμό με αυστηρό έλεγχο των δαπανών της να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της θυγατρικής και η επανάκαμψη της μόλις οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2010 αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,50 € σε 1,25 € με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 43.001.440 σε 17.200.576 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 2,5 παλαιών μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παρέμεινε στο ύψος των 21.500.720 €, διαιρούμενο σε 17.200.576 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,25 € .Την 27/05/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιριών αριθμ. Κ2-4895 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 24/06/2010,ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 17.200.576 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,25 €, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 43.001.440 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής εταιρίας της χρήσεως 2009 από τον οποίο προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού 138.639 €. Οι φόροι που καταλογίστηκαν από τον ανωτέρω έλεγχο ανήλθαν σε 34.659,69 € βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2010.

Την 31/12/2010 η εταιρία διέθετε 768.309 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσεως 1.852.001,89 € , επί συνόλου 17.200.576 μετοχών ,ήτοι ποσοστό 4,47% . Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31/12/2010 ήταν 0,36 € και συνεπώς η εύλογη αξία των ιδίων μετοχών την 31/12/2010 ανέρχεται σε 276.591,24 € .

Η διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας Γκρουπάλ Γκρούπ Αλουμίνιο Ελλας ΑΒΕΕ, επειδή παρουσίαζε συνεχή ζημιογόνα αποτελέσματα τα τελευταία έτη και επειδή η οικονομική κρίση επιδείνωσε την κατάσταση ,δεδομένου ότι οι τιμές πώλησης των προϊόντων της ήταν πολύ χαμηλές λόγω ισχυρού ανταγωνισμού και το κόστος παραγωγής του πολύ υψηλό, αποφάσισε την περιστολή όλων των δαπανών και των αποδοχών προσωπικού που απασχολούσε στο εργοστάσιο καταβάλλοντας πλήρως όλους τους μισθούς και τις αποζημιώσεις τους που τους αναλογούσαν, κινούμενη εντός των πλαισίων που της επέτρεπε ο νόμος. Η εταιρεία Γκρουπάλ είναι μία μικρή εταιρεία διέλασης αλουμινίου με έδρα την Ξάνθη η οποία συμμετείχε στον ενοποιημένο τζίρο του Ομίλου ΑΛΚΟ της 31/12/2008 κατά 1,78% και την 30/09/2009 κατά 0,34% ,είναι ζημιογόνος και αντιμετώπιζε προβλήματα τα οποία εν μέσω κρίσης δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Η εταιρεία υποστηρίχθηκε από την μητρική της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ η οποία προχώρησε σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκαν εντός του 2009 κατά 1,5 εκατ.€ και 2,08 εκατ.€ προκειμένου η εταιρεία να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της.

Η ανωτέρω αναφερομένη εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 85%, με το διακριτικό τίτλο GROUPAL ENERGY ΕΠΕ, εταιρικό κεφάλαιο 60.000 € και σκοπό την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης η θυγατρική εταιρία της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ( ποσοστό συμμετοχής 99,9%), Αλουμίνιο Θράκης ΑΕ προχώρησε και αυτή στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής 85%, με το διακριτικό τίτλο ALTHRA ENERGY ΕΠΕ, εταιρικό κεφάλαιο 60.000 € και σκοπό την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ανωτέρω νεοϊδρυθείσες εταιρίες υπέβαλλαν αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς συστήματα-σταθμούς στα στέγαστρα των εταιριών Αλουμίνιο Θράκης ΑΕ και Γκρουπάλ Γκρουπ Αλουμίνιο Ελλάς ΑΒΕΕ αντίστοιχα, στην αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας –Θράκης της ΔΕΗ και αναμένουν την έκδοση των σχετικών αδειών.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 11ης Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 «Σκοπός» του καταστατικού της εταιρείας με επέκταση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.( μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση, ασφαλής λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και η διανομή, μεταφορά και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.)

H εταιρεία κατά την χρήση 2011 προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27ης Απριλίου 2011 αποφάσισε την η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας « Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

H Γερμανική θυγατρική εταιρεία της ΑΛΚΟ (ποσοστό συμμετοχής 51 % ) Gutmann AG αποχώρησε από την συμμετοχή της στην Αμερικανική εταιρεία Gutmann USA INK την 27/04/2011 ,λόγω έλλειψης περαιτέρω εμπορικού ενδιαφέροντος από πλευράς Γερμανικής εταιρείας. Η Gutmann AG συμμετείχε στην Gutmann USA INK με ποσοστό 80 % επί του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανερχόταν στο ποσό των 175.000 USD , δηλ. με 140.000 USD και τελικώς μετά από την ανωτέρω αποχώρηση η Gutmann AG υπέστη ζημιά της τάξεως των 110.000 USD.

Η εταιρεία Gutmann USA INK ,από 27/04/2011, δεν συμμετέχει πλέον στον Όμιλο ΑΛΚΟ, γεγονός που δεν πρόκειται να επηρεάσει τον Κύκλο Eργασιών και τα Αποτελέσματα του Ομίλου δεδομένου ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν πραγματοποιούσε σημαντικά μεγέθη.

Την 31/12/2011 η εταιρία διέθετε 768.309 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσεως 1.852.001,89 € , επί συνόλου 17.200.576 μετοχών ,ήτοι ποσοστό 4,47%. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31/12/2011 ήταν 0,298 € και συνεπώς η εύλογη αξία των ιδίων μετοχών την 31/12/2011 ανέρχεται σε 228.956,08€.

Τον Ιούνιο του έτους 2012 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση του 99% του εταιρικού κεφαλαίου επτά ετερορρύθμων εταιρειών και τον Ιούλιο επί πλέον τεσσάρων (εταιρικό κεφάλαιο εκάστης 1000 €) έναντι του τιμήματος των 990 € για κάθε μία, οι οποίες έχουν σκοπό την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από φωτοβολταϊκά συστήματα προκειμένου να προχωρήσει στις σχετικές επενδύσεις κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όσες από αυτές καταστεί δυνατόν και συμφέρον από οικονομικής άποψης.

Τον Οκτώβριο του 2012 η εταιρεία προχώρησε στην διακοπή λειτουργίας υποκαταστήματος στην Τρίπολη Αρκαδίας και στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 στην διακοπή λειτουργίας υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης εργασιών.

Τον Οκτώβριο του 2012 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση ενδιάμεσης θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ALCO DEUTSCHLAND AG.” (Αριθμός Εμπορικού μητρώου Επιμελητηρίου Μονάχου HRB-201628) με έδρα το Grunwald Γερμανίας. Το ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στην νέα εταιρεία ανέρχεται σε 100% του κεφαλαίου της το οποίο ορίστηκε συνολικά σε 22.000.000 ευρώ και καλύφθηκε αποκλειστικά με την εισφορά σε είδος των 12.385.000 ονομαστικών μετοχών της Γερμανικής εταιρείας Gutmann AG (ποσοστό 51%) που κατέχει η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ .Η αξία κτήσεως των ανωτέρω μετόχων της Gutmann AG που εισφέρθηκαν από την ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στην νέα εταιρεία ανέρχεται σε 12.275.107,02 ευρώ ποσό μικρότερο του 50% της καθαρής θέσης της εταιρείας που ανερχόταν σε 25.699.898 ευρώ την 30.06.2012.Ο σκοπός της εταιρείας “ALCO DEUTSCHLAND AG.” είναι η παραγωγή, πώληση και διανομή κάθε είδους προϊόντων, ιδίως η κατεργασία και η επεξεργασία μετάλλου, ξύλου και πλαστικού καθώς και η απόκτηση και η συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό και η διαχείριση των εν λόγω συμμετοχών .Ο λόγος ίδρυσης της ανωτέρω θυγατρικής εταιρείας είναι η ευκολότερη πρόσβαση των εταιρειών του Ομίλου σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

Την 31/12/2012 η εταιρία διέθετε 768.309 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσεως 1.852.001,89 € ,επί συνόλου 17.200.576 μετοχών ,ήτοι ποσοστό 4,47% . Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31/12/2012 ήταν 0,767 € και συνεπώς η εύλογη αξία των ιδίων μετοχών την 31/12/2012 ανέρχεται σε 589.293,00 €. Σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04ης Μαΐου 2012 η οποία ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920,όπως ισχύει και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε ποσοστό έως 10 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υφισταμένων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του, της 06ης Ιουνίου 2012, αποφάσισε την αγορά 951.748 ιδίων μετοχών της εταιρείας ,για το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου 2012 έως 3 Μαΐου 2014, με τιμή αγοράς μετοχής, με κατώτατο όριο τα είκοσι λεπτά του ευρώ (0,20 €) και ανώτατο όριο το ένα ευρώ (1,00 €).

Η εταιρεία έως 31/12/2012 δεν προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2013, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση του συνόλου των 768.309 ιδίων μετοχών που κατείχε από 10/02/2009 με τιμή πώλησης 0,75 € ανά μετοχή και συνολικό τίμημα 576.231,75 €. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας ανερχόταν σε 17.200.576 μετοχές και οι ίδιες μετοχές που πουλήθηκαν αποτελούσαν το 4,47 % του κεφαλαίου της και η αξία κτήσεως τους είχε ανέλθει στο ποσόν των 1.852.001,89 €.

Οι ίδιες μετοχές είχαν αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920, την απόφαση της Επαναληπτική Γενικής Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2007 των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.με το άρθρο 4 παρ.4 του κανονισμού της επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2273/2003 και παρέμειναν στην εταιρεία διότι δεν κατέστη δυνατόν να διατεθούν για τον σκοπό για τον οποίο αγοράστηκαν. Αγοράστρια εταιρεία, είναι η εταιρεία Ραμπίλιον ΑΕ (NeonEnergy), η οποία δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η αγοράστρια είναι ήδη σημαντικός πελάτης της ΑΛΚΟ καθώς προμηθεύεται από αυτήν βάσεις στήριξης αλουμινίου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η είσοδος της Ραμπίλιον ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΛΚΟ σηματοδοτεί την διεύρυνση αυτής της αμοιβαία επωφελούς εμπορικής σχέσης.

Την 17/01/2013 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην διακοπή λειτουργίας υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη.

Την 23.01.2013 η εταιρία προχώρησε στην πώληση ποσοστού 55% των μετοχών της 100% θυγατρικής της με την επωνυμία ‘ALCO DEUTSCHLAND AG’ στη Γερμανική εταιρία GSI German Service International GmbH, έναντι συνολικού τιμήματος 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.03.2013, εγκρίθηκε με ψήφους δώδεκα μετόχων με 12.873.770 μετοχές και ψήφους και ποσοστό 99,95 % υπέρ ,επί συνόλου παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση 12.880.570 μετοχών και ψήφων (ποσοστό 74,845 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας) και ενός μετόχου (με 6.800 μετοχές και ψήφους κατά , ήτοι ποσοστό 0,05% επί των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση , η από 23.01.2013 σύμβαση πώλησης ποσοστού 55% (εκ του συνόλου του 100%) της εταιρείας ALCO DEUTSCHLAND AG από την ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ προς την εταιρεία GSI German Serνice lnternational GmbH αφού ελήφθει υπ’ όψιν η από 8.7.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Σε αυτή η Γενική Συνέλευση η οποία εγκρίθηκε με νόμιμη ψηφοφορία (ψήφοι 11.645.854 υπέρ και μηδέν κατά) είχε αποφασισθεί να δοθεί έγκριση για την πώληση παγίων στοιχείων και συμμετοχών της εταιρείας για την κάλυψη τραπεζικών δανείων και λοιπών υποχρεώσεων της και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες, κατά την κρίση του, όταν τούτο καταστεί αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας.

Η ανάγκη για άμεση πώληση μετοχών της ALCODEUTSCHLANDAG κατέστη πιεστική για δυο βασικούς λόγους:

Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εταιρείας η πώληση των μετοχών της ALCODEUTSCHLANDAG ήταν αναπόδραστη ανάγκη. Η πλέον συμφέρουσα δε ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. προσφορά για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου από περισσότερες απόψεις ήταν η προσφορά της εταιρείας GSI, καταρτίσθηκε δε η από 23.1.2013 σύμβαση πωλήσεως.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 14ς Ιουνίου 2013 αποφάσισε ¨α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 21.500.720 ευρώ σε 10.000.000 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,25 ευρώ σε 0,581376 ευρώ , σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920.

β)Αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 17.200.576 σε 25.000.000 μετοχές με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,581376 ευρώ σε 0,40 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 25.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω απόφαση.

- H εταιρεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ύψους 1,25 Kwp όπως είχε προγραμματίσει ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου. Αναλυτικά ολοκληρώθηκε (οριστική σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ) η επένδυση φωτοβολταϊκού σταθμού 498,2 Kwp επί της στέγης του εργοστασίου της ,στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και της θυγατρική της κατά 99 % « ΑΛΚΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ –Ε.ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» στην θέση Κοτρώνι του Δήμου Αφιδνών του νομού Αττικής, ισχύος 749,11 Kwp (οριστική σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ). ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Η εταιρεία δεν προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και ως εκ τούτου μεταβίβασε στην αξία κτήσεως τους (990 €) δέκα από θυγατρικές της που έχουν τον ανωτέρω σκοπό.

-Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, α) την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 21.500.720 ευρώ σε 10.000.000 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και β) αύξηση του υφισταμένου αριθμού των μετοχών της εταιρίας από 17.200.576 σε 25.000.000 μετοχές με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,40 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ύψος των 10.000.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 25.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,40 ευρώ.Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2013 ενημερώθηκε για α) την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 21.500.720 ευρώ σε 10.000.000 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και β) αύξηση του υφισταμένου αριθμού των μετοχών της εταιρίας από 17.200.576 σε 25.000.000 μετοχές με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 0,40 ευρώ, (split), σε αναλογία 1,453439699 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση για κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2013. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα ήταν οι μέτοχοι της εταιρείας που θα ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ της 16ης Ιουλίου 2013. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 18η Ιουλίου 2013. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 25.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμόν 27 απόφαση του Δ.Σ. τουΧ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Την 3η Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.5 του Ν.2238/1994 ,όπως ισχύει, για την χρήση 2012 και εκδόθηκε πιστοποιητικό με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.__